Privacyverklaring

Aan de Stegge Presolid Home B.V. (hierna Presolid Home), gevestigd aan Vonderweg 6, 7468 DC Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Presolid Home is een zelfstandig, maatschappelijk betrokken en innovatief bouwbedrijf gespecialiseerd in de particuliere woningmarkt. De woningen worden ontworpen en gebouwd volgens de houtskeletbouw methode waarbij kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort kernwaarden zijn.

Presolid Home gebruikt cookies en scripts zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacy wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor uw toestemming vereist is;
– uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst en/of werkzaamheden te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
– wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. zorg voor te dragen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 0547-384077 of 0547-383434 tijdens kantooruren.
E-mail: Via het contactformulier op onze website www. presolidhome.nl
Via info@presolidhome.nl
Post: Aan de Stegge Presolid Home BV, Postbus 38, 7468 ZG Enter

Persoonsgegevens die Presolid Home verwerkt
Presolid Home verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voorletters en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over bouwkavel en bouwplaats.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@presolidhome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Presolid Home gegevens nodig heeft
Presolid Home verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden (per mail of per post) van onze nieuwsbrief/brochure of overige correspondentie;
– Uitnodiging voor het bezoeken van een beurs of open huis;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang Presolid Home gegevens bewaart
Aan de Stegge Presolid Home B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen specifiek contact is cq. er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Presolid Home verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aan de Stegge Presolid Home B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (zie hiervoor onze Cookieverklaring). Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie hiervoor onze Cookieverklaring).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@presolidhome.nl. Presolid Home zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID”app voor gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aan de Stegge Presolid Home B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Presolid Home maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Presolid Home verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact op met Aan de Stegge Presolid Home B.V.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 38, 7468 ZG Enter
Vestigingsadres: Vonderweg 6, 7468 DC Enter
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 06060277
Telefoon: 0547-384077 of 0547-383434
E-mail adres: info@presolidhome.nl

MAAK EEN AFSPRAAK

Bezoek ons in Enter

Wat is een balansventilatie?

Balansventilatie is een installatie waarbij er evenveel vers gefilterde buitenlucht het huis in wordt geblazen, als dat er vervuilde lucht uit de woning wordt afgevoerd.

De energie van de uitgaande lucht (warmte in de winter, koelte in de zomer) wordt overgedragen aan de binnenkomende lucht.

Vraag vrijblijvend een brochure aan

Brochure postcode beknopt

Nog niet bekend waar u gaat bouwen? Geef dan de postcode aan waar u bouwplannen heeft.

Brochure per post