Wet Kwaliteitsborging (WKB).

Wat is de Wet Kwaliteitsborging (WKB) en wanneer gaat deze wet in?

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) is een nieuwe wet die stapsgewijs ingaat vanaf 1 januari 2024 en zorgt voor een verbetering van de borging van de bouwkwaliteit. Deze wet is ontstaan doordat de overheid steeds hogere eisen stelt aan de veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid van woningen.

bouwhelm WKB

De WKB brengt kansen en uitdagingen met zich mee voor de bouwsector. Bouwers moeten namelijk kunnen aantonen dat hun bouwwerk voldoet aan alle gestelde eisen. Dit kan alleen door middel van adequate kwaliteitsborging tijdens het hele proces: van ontwerp tot oplevering. Hierdoor wordt een dossier opgebouwd waarmee de aannemer kan laten zien dat aan het Bouwbesluit is voldaan.

 

De doelstelling van de WKB is: Het verminderen van gebreken bij nieuwbouw en verbouw.

Het kabinet wil dat bouwbedrijven meer aandacht besteden aan de kwaliteit van hun werk. Door hun eigen prestaties te beoordelen en de bouwkwaliteit te verbeteren, kunnen minder fouten worden gemaakt en problemen worden voorkomen.

Waarom de Wet Kwaliteitsborging(WKB)?

Met de Wet Kwaliteitsborging wordt er meer toezicht gehouden op de bouwsector en kan er beter worden vastgelegd waar materialen vandaan komen en hoe het project verloopt. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van woningen wordt verbeterd en er minder fouten worden gemaakt.

Bouwers moeten op dit moment aan het Bouwbesluit voldoen, iets wat bij de aanstaande wet niet veranderd. Wat wel veranderd is de borging van de uitgevoerde stappen en toegepaste materialen. Dit is een goede zaak voor alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Dankzij de WKB kan in Nederland veiliger en duurzamer gebouwd worden, met aandacht voor kwaliteit wat vastgelegd is in het projectdossier.

Wat zijn de vereisten voor het worden van een kwaliteitswaarborg?

Om de kwaliteit te waarborgen, worden de volgende eisen gesteld aan een kwaliteitsborging:

  • Het vaststellen van een risicobeoordeling voor de vereisten die staan beschreven in hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Het coördineren en borgen van de kwaliteit.
  • Constructieve veiligheid is het ontwerp en de bouw van structuren die bestand zijn tegen schade door buitengewone omstandigheden, zoals overstromingen, windstoten of aardbevingen.
  • Met brandveiligheid als focus.
  • Bouwfysica als onderdeel van de bouwkunde waarmee wordt gekeken naar hoe structuren reageren op verschillende omgevingsinvloeden. Het bevat elementen zoals thermodynamica, akoestiek, isolatie en luchtdichtheid.
  • Installatie van diverse technologie en apparatuur.
  • Inspectie van de bouw.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging (WKB), en waarom is het belangrijk?

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) heeft betrekking op bouwwerken behorend tot Gevolgklasse 1. Deze gevolgklassen worden door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. Gevolgklasse 1 omvat onder andere de bouw en verbouw van grondgebonden eengezinswoningen en woonboten.

Geslaagd pilotproject WKB

Om goed voorbereid te zijn op de aanstaande wet heeft Presolid Home in 2022 een pilotproject gedraaid waarin een woning is gebouwd aan de hand van de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Van ontwerp tot uitvoering zijn alle werkzaamheden vastgelegd in een projectdossier welke getoetst zijn door een onafhankelijke borger. Presolid Home is verheugd om te melden dat hiermee het certificaat is behaald en de woning voldoet aan alle gestelde eisen volgens het Bouwbesluit.

 

wkb-infographic-Wet-Kwaliteitsborging
Wet-Kwaliteitsborging-(WKB)-bij-Presolid-Home

Wet Kwaliteitsborging (WKB) bij Presolid Home

Kortom, Presolid Home zet zich in voor hoogwaardige en duurzame woningbouw. Door te voldoen aan het Bouwbesluit en in de toekomst aan de WKB wordt niet alleen de kwaliteit van onze woningen gewaarborgd, maar ook uw veiligheid als bewoner. Het vastleggen van alle technische eisen in een dossier is een extra stap die wij nemen om u te verzekeren van een kwalitatief hoogstaande woning. Kies daarom voor Presolid Home bij het bouwen van uw huis: betrouwbaarheid, vakmanschap en kwaliteit gegarandeerd!

MAAK EEN AFSPRAAK

Bezoek ons in Enter

Wat is een balansventilatie?

Balansventilatie is een installatie waarbij er evenveel vers gefilterde buitenlucht het huis in wordt geblazen, als dat er vervuilde lucht uit de woning wordt afgevoerd.

De energie van de uitgaande lucht (warmte in de winter, koelte in de zomer) wordt overgedragen aan de binnenkomende lucht.

Vraag vrijblijvend een brochure aan

Brochure postcode beknopt

Nog niet bekend waar u gaat bouwen? Geef dan de postcode aan waar u bouwplannen heeft.

Brochure per post