Het belang van hemelwater bij nieuwbouw

Bij de ontwikkeling van een tuinplan voor een nieuwbouwwoning is het van cruciaal belang om rekening te houden met het beheer van hemelwater. Zo zorgt het beheer van hemelwater voor:

 1. Waterbesparing:
  Het hergebruik van hemelwater kan helpen om de vraag naar drinkwater te verminderen, aangezien het voor veel niet-drinkwater toepassingen kan worden ingezet, zoals het besproeien van tuinen en het wassen van auto’s.
 2. Overstromingspreventie:
  In stedelijke gebieden kan verharding van oppervlakken zoals wegen en opritten leiden tot een verhoogd risico op overstromingen door snel afstromend regenwater. Hemelwaterbeheer kan helpen om dit te verminderen door het regenwater op een gecontroleerde manier af te voeren.
 3. Bescherming van waterkwaliteit:
  Het opvangen en behandelen van hemelwater kan helpen bij het verminderen van verontreiniging van oppervlaktewateren door het verwijderen van verontreinigingen zoals zware metalen, olie en sediment.

Bij het plannen en bouwen van nieuwe woningen staan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid centraal. Een belangrijk aspect van duurzaam wonen is het beheer en de benutting van hemelwater.

Hemelwater, dat afkomstig is van neerslag zoals regen, sneeuw en hagel, biedt tal van mogelijkheden voor hergebruik en draagt bij aan een milieuvriendelijkere leefomgeving. In het tuinplan worden de oplossingen voor hemelwater opgenomen. In deze blog gaan we dieper in op hemelwater bij nieuwbouwwoningen en de diverse manieren waarop het kan worden ingezet.

Hemelwaterhergebruik bij nieuwbouwwoningen

Er zijn verschillende manieren waarop hemelwater kan worden opgevangen en hergebruikt bij nieuwbouwwoningen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 1. Regenwateropvangsystemen:
  Deze systemen omvatten het opvangen van regenwater van daken en het opslaan ervan in tanks of reservoirs. Het opgevangen regenwater kan vervolgens worden gebruikt voor het besproeien van tuinen en andere niet-drinkwater toepassingen.
 2. Permeabele bestrating:
  Het gebruik van permeabele bestrating, zoals grindpaden en poreuze tegels, kan de infiltratie van regenwater in de bodem bevorderen en helpen bij het verminderen van overstromingsrisico’s.
 3. Groendaken:
  Groendaken zijn daken die zijn bedekt met planten en vegetatie. Ze kunnen regenwater vasthouden en geleidelijk laten afvloeien, waardoor het rioleringsstelsel minder wordt belast.
 4. Regentonnen:
  Regentonnen zijn een eenvoudige manier om regenwater op te vangen en te gebruiken voor tuinirrigatie. Ze kunnen bij vrijwel elk huis worden geïnstalleerd.
 5. Waterzuiveringssystemen: Het opgevangen hemelwater kan worden behandeld met waterzuiveringssystemen om het geschikt te maken voor drinkwater of andere toepassingen. Hoewel dit een geavanceerdere aanpak is, kan het in sommige situaties worden overwogen.

Voordelen van hemelwaterhergebruik

Het hergebruiken van hemelwater bij nieuwbouwwoningen biedt diverse voordelen:

 • Milieuvriendelijkheid:
  Hemelwaterhergebruik vermindert de druk op de watervoorziening en vermindert de noodzaak om drinkwater te gebruiken voor niet-drinkwater toepassingen, waardoor kostbaar drinkwater wordt bespaard.
 • Kostenbesparing:
  Door het gebruik van regenwater voor activiteiten zoals het besproeien van de tuin kunnen huishoudens hun waterrekening aanzienlijk verlagen.
 • Vermindering van overstromingsrisico’s:
  Het verminderen van snel afstromend regenwater draagt bij aan de preventie van overstromingen in stedelijke gebieden.
 • Verbeterde waterkwaliteit:
  Door hemelwater op te vangen en te behandelen voordat het wordt hergebruikt, kan de kwaliteit van het water worden verbeterd, wat positieve effecten heeft op het milieu.
 • Groenere leefomgeving:
  Hemelwaterhergebruik, vooral in combinatie met groene infrastructurele oplossingen zoals groendaken en permeabele bestrating, kan bijdragen aan een groenere en meer duurzame leefomgeving.
MAAK EEN AFSPRAAK

Bezoek ons in Enter

Wat is een balansventilatie?

Balansventilatie is een installatie waarbij er evenveel vers gefilterde buitenlucht het huis in wordt geblazen, als dat er vervuilde lucht uit de woning wordt afgevoerd.

De energie van de uitgaande lucht (warmte in de winter, koelte in de zomer) wordt overgedragen aan de binnenkomende lucht.

Vraag vrijblijvend een brochure aan

Brochure postcode beknopt

Nog niet bekend waar u gaat bouwen? Geef dan de postcode aan waar u bouwplannen heeft.

Brochure per post